asma biti

asma biti

a. hay. b. Eş kanatlılardan, asmalara zarar veren, sarımsı renkte bir böcek, filoksera (Phylloxera vestatrix).


asma biti İng. grape phylloxera

Eşkanatlılar topluluğundan, sarımsı renkte ve 0,3 - 1,2 mm. uzunluğunda olup, yılda 6-8 kuşak üreyebilen amansız bağ zararlısı.


asma biti İng. grape phylloxera

Böcekler (Insecta) sınıfının, eş kanatlılar (Homoptera) alt takımından, 1 mm kadar uzunlukta, asmalarda hastalık yapan bir eklem bacaklı türü.


asma biti İng. grape phylloxera

(Phylloxera vastatrix): Böcekler (İnsecta) sınıfının eş-kanatlılar (Homoptera) alt-takımına giren bir eklembacaklı türü. Uzunluğu 1 mm. Asmalara arız olup hastalık yapar.


asma biti için benzer kelimeler


asma biti, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'm', 'a', ' ', 'b', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
asma biti kelimesinin tersten yazılışı itib amsa diziliminde gösterilir.