asma kabağı

asma kabağı

a. bit. b. 1. Kabakgillerden, sürüngen veya sarılgan, mevsimlik bir kabak türü (Lageneria vulgaris). 2. Bu türün ince uzun, sebze olarak kullanılan ürünü.


asma kabağı için benzer kelimeler


asma kabağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
asma kabağı kelimesinin tersten yazılışı ığabak amsa diziliminde gösterilir.