arap kabağı

arap kabağı

Kara kabak


arap kabağı için benzer kelimeler


arap kabağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'p', ' ', 'k', 'a', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
arap kabağı kelimesinin tersten yazılışı ığabak para diziliminde gösterilir.