annı kabağı

annı kabağı

Alın çatı, alnın ortası


annı kabağı için benzer kelimeler


annı kabağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
annı kabağı kelimesinin tersten yazılışı ığabak ınna diziliminde gösterilir.