annı şakı

annı şakı

Alın çatı, alnın ortası


annı şakı için benzer kelimeler


annı şakı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'ı', ' ', 'ş', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
annı şakı kelimesinin tersten yazılışı ıkaş ınna diziliminde gösterilir.