annı akıtmalı

annı akıtmalı

Alnı beyaz olan hayvan: Bizim atın annı akıtmalı.


annı akıtmalı için benzer kelimeler


annı akıtmalı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'ı', ' ', 'a', 'k', 'ı', 't', 'm', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
annı akıtmalı kelimesinin tersten yazılışı ılamtıka ınna diziliminde gösterilir.