annı gaş

annı gaş

Alın ve kaş: Annı gaşını aldırma.


annı gaş için benzer kelimeler


annı gaş, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'ı', ' ', 'g', 'a', 'ş', şeklindedir.
annı gaş kelimesinin tersten yazılışı şag ınna diziliminde gösterilir.