annı çatı

annı çatı

Alın çatı, alnın ortası: Annı çatına vurursam, kafanı iki parça ederim.


annı çatı için benzer kelimeler


annı çatı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'ı', ' ', 'ç', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
annı çatı kelimesinin tersten yazılışı ıtaç ınna diziliminde gösterilir.