gaş

gaş

1. Dik yamaç, uçurum. 2. Kıyı.


gaş

1. Duvar. 2. Çatı.


gaş

Semerin ön ve arkasında ip geçirmeye yarayan çatal ağaçlar: Semerin gaşı kırılmış.


gaş

Yayla evi.


gaş

Erkek ya da kız kardeş.


gaş

Duvar.


gaş

Kaş: gaş gabahlarını töhmek: surat asmak


gaş

Kemerli ve çıkıntılı şey


gaş

Kaş, kemer; tandır gaşi, ocah gaşi


gaş

< ET kaç: kaç. || koç


gaş

< ET kaş: kaş; kemer; kilit taşı; kemer tokası. || tandır ocağının gaşi || kemerin üstüne gaş ben olaydım


gaş

Kaç.


gaş

Kaş


gaş

Semer tahtası


gaş

Kaş, bayır


gaş

Kemer

I) bk. kaş (I) -1

II) bk. kaş (II) -I


gaş

[(III) kaş (III)]: Düvenin önündeki kalkık kısım. (Çaltı *Söğüt -Bilecik; Oklubalı -Eskişehir) [kaş (III)] : (Yukarıkaşıkara -Isparta)


gâş

Kaç?.


gaş için benzer kelimeler


gaş, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'ş', şeklindedir.
gaş kelimesinin tersten yazılışı şag diziliminde gösterilir.