GA ile biten kelimeler

GA ile biten veya sonunda GA olan kelimeler 578 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ga aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ga anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre GA ile biten kelimeler

24 harfli

Cordylobia anthropophaga, kısımsal sürekli tutarga

22 harfli

bozkır antilopu, sayga

21 harfli

elektromanyetik dalga, iki sarmaçlı kaldırga

20 harfli

Barbus laterisstriga, resim taşıyıcı dalga

19 harfli

bilgi ayırıcı damga, Haemopis sanguisuga, şarap rengi kotinga, Veronica beccabunga

18 harfli

ses taşıyıcı dalga

17 harfli

dikmeliksel dalga, elektriksel dalga, giberellinler, GA, narçiçeği kotinga, voltametrik dalga

16 harfli

Ayrımsal palanga, tanrısal tutulga, Thunnus alalunga, Thynnus alalonga, yansımamış dalga, yeşil geniş-gaga

15 harfli

Cydonia oblonga, depremsel dalga, foliküler dalga, Ixodes canisuga, kipleyici dalga, kül rengi karga, yeşil genişgaga

14 harfli

boynuzlu karga, çatlayan dalga, çok kısa dalga, Devingen dalga, dişsel tutulga, dorsal kaburga, gezer kaldırga, kiplenik dalga, külrengi karga, sönümsüz dalga, taşıyıcı dalga, uçkunsal dalga, Vidalı palanga, yansımış dalga, yuvarsal dalga

13 harfli

Aquila clanga, bağlı palanga, birinci dalga, boynuzlukarga, çizisel damga, durağan dalga, duraklı dalga, gezer palanga, ikincil dalga, kararlı dalga, küçük tutarga, Pagrus auriga, sönümlü dalga, sürekli dalga, tağlağı tamga, tarihsel saga, uyumcul dalga, yaygın oturga

12 harfli

alıcı uyarga, Amnü visnaga, ayrık omurga, boyuna dalga, galyum 67 ga, karaca karga, kişisel saga, nedenli saga, palanlıkarga, salgısal IgA, salma omurga

11 harfli

adi palanga, alaca garga, alaca karga, badem karga, Blastophaga, büyük dalga, büyük karga, çelik dolga, dalga dalga, durur dalga, eğin omurga, enine dalga, garagavırga, gökçe garga, gökçe karga, kapıcıkarga, karşıt saga, küçük dalga, küçük karga, öykülü saga, sağır damga, ...

10 harfli

alacakarga, alafıranga, alafuranga, Alpertunga, basit siga, boynuzgaga, boyuz-gaga, cıla karga, cüce karga, çaprazgaga, dil oturga, direnkarga, hamazkarga, ısıl dalga, ıslakkarga, kara karga, kepçe gaga, kılfıranga, kılpıranga, kısa dalga, leylekgaga, ...

9 harfli

ala garga, ala karga, alafranga, ballışıga, boş damga, dev dalga, gacaburga, gağşarıga, gaşuglaga, gök karga, jakutinga, karaburga, karakarga, kaşıkgaga, kel karga, laga luga, ölü dalga

8 harfli

al tamga, alağarga, alakarga, altdamga, cancanga, coğurçga, çalıgaga, çarşanga, dırranga, diñgarga, gantarga, gındırga, Göktulga, hindüşga, kapturga, Karabiga, kartçıga, kındırga, komursga, koyurtga, laplanga, ...

7 harfli

Aktolga, Aktulga, alaarga, Aytunga, babiçga, badınga, badırga, basalga, basanga, batalga, batarga, batılga, bidinga, bubinga, budulga, bulayga, butalga, caburga, capliga, cazanga, cıbırga, ...

6 harfli

acılga, acırga, agrega, ahısga, akısga, alarga, aluşga, asılga, aşukga, ayanga, ayınga, brişga, busega, büluga, cabuga, dagiga, dıraga, feliga, gafiga, gıliga, hebiga, ...

5 harfli

abega, araga, ayaga, banga, başga, bisga, bocga, boşga, burga, calga, canga, cılga, cınga, cırga, cıvga, cızga, cilga, civga, conga, corga, cukga, ...

4 harfli

akga, anga, arga, baga, Biga, boga, caga, cıga, coga, cuga, çaga, ÇRGA, daga, diga, doga, düga, gaga, gega, gıga, goga, GYGA, ...

3 harfli

aga, IgA, oga, SGA

2 harfli

ga

Kelime Ara