GA ile başlayan kelimeler

GA ile başlayan veya başında GA olan kelimeler 3152 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ga aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ga anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre GA ile başlayan kelimeler

25 harfli

gangliya trunsi simpatisi, garantisiz faiz arbitraji, garantisiz ticari borçlar, gastrointestinal hemoraji, gayrikabilirücu akreditif, gayrimenkul sertifikaları, gayrisafi ticaret hadleri

24 harfli

galâktozil transferazlar, gam yimek, (gussa yimak), gama ışın spektroskopisi, gama-glutamil transferaz, garantili faiz arbitraji, Gasteropelecus sternicla, gastrin salgılayan tümör, Gauss quadrature formülü, gayrimenkul yatırım fonu, gayrisafi yurtiçi hasıla, gaz sıkıştırma tulumbası, gazların kinetik teorisi

23 harfli

galaktoz tolerans testi, Galler siyah dağ koyunu, Galler springerspanyeli, galvani-faradi akınlamı, gama-amino bütirik asit, gangliya aortikorenalya, gangliyon hücre katmanı, Gastrodiscoides hominis, Gausçu eğrilik derecesi, gâvur orucu gibi uzamak, gayrisafi yurtiçi gelir, gaz habbeciği hastalığı, gazların genel denklemi, gazlı ışılışımalı lamba

22 harfli

Galapagos kaplumbağası, gallet kuyusuna gitmek, Gambiya uyku hastalığı, gametoklonal varyasyon, gangliyon uyarıcı ilaç, Gannt ikramiye yöntemi, Garin-Bujadouxsendromu, Gasterosteus aculeatus, Gasterosteus pungitius, Gasterosteus spinachia, gastroözofagal disfaji, Gauss yardımcı teoremi, Gay-Lussac alkalölçeri, gayrisafi millî hasıla, gaz dolaşım önleyicisi

21 harfli

Gahn, Johann Gottlieb, Galago crassicaudatus, galaktojen enfeksiyon, galaktoserebrosidozis, galaktozil transferaz, Galvanik deri tepkisi, gama-glutamil döngüsü, Gamma-Gandy cisimciği, gangliyon mandibulare, gangliyon vestibulare, Gasterophilus nasalis, gastrovasküler sistem, Gateaux diferansiyeli, Gausçu kareleştirmesi, gayrisafi bütçe usulü, gaz soğutmalı reaktör, Gazella subgutturossa

20 harfli

gagasından yakalamak, Gaigeria pachyscelis, gaipten haber vermek, galaktopoetik hormon, Galeopithecus volans, Galeopitheque volans, Gallinula chlorophus, galvanizleme teknesi, gama bağlaşım modeli, gamma dengeleştirici, gamma yapıcı element, garanti altına almak, garip yiğitler ağası, Gartner kanalı kisti, Gasteropelecus levis, gasterostom trematod, gastrosomatik indeks, Gauer- Henryrefleksi, Gauss-Markov teoremi, Gauss-Newton yöntemi, gayrisafi ticari kâr

19 harfli

gagalı balinagiller, gagalı memeligiller, gagalı yılan balığı, gagalı-memeligiller, Galago senegalensis, galdur guldur etmek, Galiçya sarı sığırı, Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, gangliyoradikulitis, garantili tahviller, garman çarman olmak, Garrulus glandarius, gastroduedenositomi, Gauss logaritmaları, Gauss-Markov sonucu, Gavialis gangeticus, gayret dayıya düştü, gayri cinsi çoğalma, gayri resmi ekonomi, gayri ticari mallar, ...

18 harfli

gafete sağsalaması, gagalıbalinagiller, Gallus ferrugineus, galvanicil dönenti, Gamma-Gandy düğümü, Gammaherpesvirinae, Gammalost peyniri., ganahlı kan ayaklı, gangliya kardiyaka, gangliya otonomika, Ganiefendiçiftliği, garaltıya söylemek, garantisiz borçlar, gargaraya getirmek, gasterostom serker, gastrik dilatasyon, gastropankreatitis, gavsalası daralmak, gavselesi daralmak, gâvur inadı tutmak, gayretine dokunmak, ...

17 harfli

gabar gabar olmak, gacır gucur etmek, gadır gudur etmek, gagıl gagıl olmak, galaktoserebrosit, Galata bankerleri, Galerida cristata, Galeus melastomus, galeyana getirmek, Galler dağ koyunu, Galli Maini Testi, Gallus domesticus, gamaglobulinopati, Gambiya kamçılısı, Gamble bıldırcını, gangliyon spinale, Ganj yunus balığı, garannuh garışmak, garantileyebilmek, garantisiz tahvil, gastroenterolojik, ...

16 harfli

gabarık sıdırmak, gadın ayşa pahla, gagalanma düzeni, gagalı memeliler, Galeria cristata, Galerkin yöntemi, Gallup Enstitüsü, Galton nedenseli, galvani iğnelemi, galvanizli demir, galvanizli şerit, galvano bakımcıl, gama katsayıları, Gamalost peyniri, Gambusia affinis, Gambusia affinus, gammaglobülinemi, Gammelostpeyniri, gangliya pelvina, Ganj-Yunusbalığı, gapgapıya gitmek, ...

15 harfli

gabıdık gabıdık, gaçamıya gaçmah, gaddarlık etmek, Gadella maraldi, gadın (mêmedim), Gadus merlangus, gagacıl-pazıcıl, gagalama düzeni, gaillard kulesi, galaktarik asit, Galbula viridis, galenik farmasi, Galeopithecidae, galeyana gelmek, galeye başlamak, galkan çevirmek, gallenguş uşağı, Galler teriyeri, Galloway sığırı, galvani dağlağı, galvani kaplamı, ...

14 harfli

gadirlik olmak, gafil avlanmak, gafillik etmek, gaflete düşmek, gagali tahtası, galaktoforitis, galaktogenezis, galınnaşdırmak, galınnaşdurmak, galibim vermek, Galile sarmalı, Galile spirali, Galile yöntemi, Gallus inauris, Galois teorisi, galtavlı levha, galvani bakısı, galvani emlemi, galvani gözesi, Galvani, Luigi, galvanik hücre, ...

13 harfli

gaalûu baalûu, gabala vermek, gabalıh etmek, gabarıh kömbe, gabıristennik, gabil iylemek, gabir daşlama, gabya yelkeni, gaddak kalmak, gadre uğramak, gaflet basmak, gaflet uykusu, gaga burunluk, gagalı balina, gagalı memeli, gahırguhurruh, galabaşlaşmak, galafatdemiri, galaktopoezis, galaktoterapi, galay toprağı, ...

12 harfli

gabah gabağa, gabala almak, gabala bazar, gabala pazar, gabalalaşmak, gaddar olmak, gaddarcasına, gadın barmak, gadid kalmak, gadit kalmak, Gadus morhua, gaflet etmek, gag yaratmak, gaga burunlu, gaga döşemek, gagalıbalina, gagalımemeli, gağırıvermek, gal salcalan, galabalanmak, galagogiller, ...

11 harfli

gaba gavsak, gaba guşluh, gaba guşluk, gabır olmak, gabil olmak, gabon ebony, gabul itmek, gacır gacır, gacır gucur, gacırdatmak, gadınparmak, gadit gomak, gadrolunmak, gafa goçanı, gafa kağıdı, gafabıçkısı, gafıgaf daa, gafla gatar, Gafurefendi, gaga kemiği, gaga kesimi, ...

10 harfli

gaba lorta, gababaşlıh, gabaca gün, gabadüşmek, gabah tası, gabaklamak, gabalçılıh, gabartlama, gabataslak, gabızlamak, gacırdamak, gacırdatma, gacırtısız, gaçahlamak, gaçevermek, gada almak, gadah mıhı, gadahlamah, gadak mıhı, gadaklamak, gadem tana, ...

9 harfli

gabacalah, gabadurah, gabakganı, gabalamak, gabalantı, gabartlak, gabatlama, gabatülek, gablangoz, gabrisdan, gacaburga, gacartmak, gacı gucu, gacırdama, gacırtılı, gadagayıp, gadalamak, gadasdıro, gadasdura, gaddarlık, gadın gız, ...

8 harfli

gaba yel, gabadayı, gabagaşı, gabalayı, gabanmak, gabarama, gabarcık, gabarcuk, gabardin, gabarmak, gabasaba, gabgacak, gabgaçak, gabırcık, gabirmet, gablamak, gaburcuk, gaçınmak, gaçırmak, gaçışmak, gâçinmek, ...

7 harfli

gaanruk, gababaş, gabagés, gabaklô, gabalah, gabalak, gabalcı, gabalık, gabanah, gabârak, gabaruh, gabavet, gabayel, gabehet, gabelli, gabesiz, gabığış, gabılak, gabılıh, gabırga, gabilik, ...

6 harfli

gaalat, gaanlı, gaaruk, gabaca, gabadâ, gabala, gabama, gabara, gabari, gabben, gabcık, gabcug, gabcuh, gabcuk, gabçık, gabdaş, gabdon, gabgar, gabide, gabile, gabine, ...

5 harfli

gaalâ, gaarı, gabaç, gabağ, gabah, gabak, gabal, gaban, gabar, gabat, gabbe, gabda, gabdo, gabeç, gaber, gabeş, gabıh, gabık, gabıl, gabış, gabıt, ...

4 harfli

gaal, gaâm, gaba, gabı, gabi, gabl, GABS, gaca, gacı, gaco, gaçı, gaço, gada, gade, gadı, gadi, gado, gafa, gafe, gafı, gaga, ...

3 harfli

gaa, gab, gac, gaç, gaf, gag, gag, gah, gaj, gak, gal, gam, gan, gap, gar, gas, gaş, gat, GAU, gav, gay, ...

2 harfli

ga

Kelime Ara