İçinde GA geçen kelimeler

İçinde GA geçen kelimeler 8749 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ga aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ga anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GA geçen kelimeler

25 harfli

abecesayısal damga takımı, anamalın organik bileşimi, anorganik kalp üfürümleri, arındaklı dalga çaygarası, arterya gastrika sinistra, aşırı saldırgan fiyatlama, başta gavak yilleri esmek, beyin dalgaları çizelgesi, bileşik çoğaltım negatifi, birincil lenfoid organlar, Breusch-Pagan LM sınaması, Bulgaristan Köylü Partisi, Chlorophythalmus agassizi, Çekoslavakyanın A57işgali, çift kontrast gastrografi, dalga aşındırması düzlüğü, damga kümesi eşleştirmesi, dirimsel kılgalık köngülü, edilgin-saldırgan kişilik, eozin metilen mavisi agar, erkek dış üreme organları, ...

24 harfli

(bir şeyi) garanti etmek, (birine) gariplik basmak, aralık içinde dalgalanma, arterya gastrika dekstra, arterya gastroduodenalis, Ayastefanos Bulgaristanı, beta galaktozit asetilaz, Beta vulgaris var. cicia, bezdimcil 2- oturga sızı, Brutonagamaglobulinemisi, bulaşıcı gastroenteritis, Bulgaristan Bağımsızlığı, Chediak-Higashi sendromu, Cordylobia anthropophaga, çamdan gavuhtan konuşmak, çok kısa dalga kuşakları, damga genişliği kılavuzu, deri kırılganlığı kusuru, dışsatım kredi garantisi, dişi dış üreme organları, düğüm genişletme damgası, ...

23 harfli

(omega-üstiki) sınaması, agaroz jel elektroforez, ağartılı balgam çıkarma, arterya gastrika breves, artışlı Sargan sınaması, bakışımsız GARCH modeli, BalvenGaller dağ koyunu, banka garantili bonolar, bârını yerden galdırmak, beta galaktosidaz testi, beta galâktozit permeaz, birleşmiş solungaçlılar, birleşmiş-solungaçlılar, boyuna kararlı dalgalar, Cercotrichas galactotes, coryza gangrenosa bovum, dalgacık temelli sınama, dalgalı sürü ortalaması, dar aralıkta dalgalanma, depremsel deniz dalgası, dışsatım risk garantisi, ...

22 harfli

(bir şeyi) gâvur etmek, (birini) gafil avlamak, (birini) gaza getirmek, abecesel damga dizgisi, agangliyonik megakolon, alınganlık sabuklaması, ayrısı gayrısı olmamak, basyüklenimli salıngaç, boğaz içinde kavga var, bozkır antilopu, sayga, Breusch-Pagan sınaması, Callocephalon galeatum, Cauchy-Gaursat teoremi, Ceratophyllus gallinae, Cytophaga psychrophila, davranışsal dalgalanma, Dirofilaria magalhaesi, ek gayrimenkul vergisi, ekonomik dalgalanmalar, Eurigaster integriceps, fırsatı ganimet bilmek, ...

21 harfli

(bir şeyi) ilga etmek, abecesel damga takımı, aburga altına alınmak, açık kangal tavlaması, akıntı duygusu organı, Algarve Churro koyunu, Apistogramma agassizi, arkadan solungaçlılar, Ascaris megalocephala, asgari geçim indirimi, Asgari Yaş Sözleşmesi, aydınnığın içinde gal, badak torba yangacası, béyniniñ gapağı atmak, bir hücreli organizma, birleşmiş solungaçlar, boynuzlu gagalıgiller, boynuzlu-gagaiigiller, Bulgar-Yunan İttifakı, büyük bağırgan kartal, Büyük Bulgar Krallığı, ...

20 harfli

“ baumgarten” tüzüğü, alt taşıyıcı (dalga), Amblyomma variegatum, Aphyosemion gardneri, arttan solungaçlılar, ayaklı solungaçlılar, azgışmak, (azgaşmak), Barbus laterisstriga, bileşen GARCH modeli, boynuzlugagalıgiller, Briggs logaritmaları, Bulgaristan Türkleri, büyük-bağırgankartal, Carnegiella strigata, Cricetomys gambianus, Cytophaga columnaris, dalaşgan, (talaşgan), dalgalı akım üreteci, dalgalı faizli kredi, davuş katılgasızlığı, Dermanyssus gallinae, ...

19 harfli

Afganistan Türkleri, agaçkurbağasıgiller, aklında algal esmek, alargadan seyretmek, alıcı dalgalık gücü, allgau tırnakkesişi, almaç işgal teorisi, ara alıcı dalgalığı, ARFIMA-GARCH modeli, arındırma duralgası, arigamöz sivrisinek, Arttansolungaçlılar, asgari caydırıcılık, asgari ihraç fiyatı, asgari kupür değeri, aşırı kısa dalgalar, ayırıcı ana negatif, aynalı galvanometre, başsız omurgasızlık, beynin gapağı atmak, bilgi ayırıcı damga, ...

18 harfli

Acanthias vulgaris, Achantias vulgaris, Acıtgan, (acıtkan), açık gagalı leylek, açık-gagalı leylek, ağız saldırganlığı, aktarıcı dalgalığı, alafrangalaştırmak, Armeniaca vulgaris, asgari faiz düzeyi, asgari ödeme oranı, aşık aşık dorgamak, Avogadro değişmezi, ayırgaç (sütçülük), ayrannığı gabarmak, balık iç organ unu, başarganlık ölçeri, başkemer kaburgası, belirteç organizma, Blastophaga psenes, boşaltım organları, ...

17 harfli

(os) omurga kesim, 6-deoksi galaktoz, Afgan Arap koyunu, Afgan mücahitleri, Afganistan savaşı, Afganistan sorunu, Agadir sözleşmesi, ak kanatlı toygar, akaçlama galerisi, akuatik organizma, akyuvar yıvgalamı, alafranga tuvalet, alafrangalaştırma, alevli gaz kömürü, alınganlaşabilmek, american mahogany, anaerob organizma, anorganik asitler, ANST-GARCH modeli, Aotus trivirgatus, asgari faiz eşiği, ...

16 harfli

abalama gabalama, Ackernechtorganı, african mahogany, agamaglobulinemi, akganüstü gelmek, Alactaga saliens, algal zehirlenme, alınganlaşabilme, angaryaya koşmak, anırgan. anırgan, anî gama ışınımı, Arachis hypogaea, Argand diyagramı, Argas americanus, asangaçta kalmak, aş deliye galmak, Aşağıihsangazili, Ayrımsal palanga, balgam hastalığı, balgam söktürücü, baş darda galmak, ...

15 harfli

Acarus gallinae, aerob organizma, Afgan iç savaşı, Agama caucasica, Agama mutabilis, alafranga müzik, alafrangalaşmak, alıcı dalgalığı, Allah´ın gazabı, analog organlar, angari çalışmak, anorganik kimya, anorganik madde, antifungal ilaç, Argand çizeneği, Ascaridia galli, asgari müşterek, Avagadro sayısı, avın gannı ôsuñ, Avogadro sayısı, Avogadro yasası, ...

14 harfli

afagan rüzgarı, Agama ruderata, agangliyonozis, agar-agar jeli, Agave sisalana, akcılhgarabalı, akşam gazetesi, alafranga saat, alafrangacılık, alafrangalaşma, alagadar olmak, alasan garasan, alçalan rüzgâr, algal toksikoz, alındı damgası, anayana galmak, andırna galmak, angajmansızlık, anılgan kangal, antipropaganda, anzavır gavırı, ...

13 harfli

5-12 dalgalık, açık gazölçer, Agama stellio, agregat meyve, ağaç gaganası, aile gazinosu, alaman gaşığı, alarga durmak, alarga gitmek, alınganlaşmak, altılı ganyan, ampulsü organ, anestetik gaz, antifungaller, Aquila clanga, Argali Koyunu, Argas brumpti, arkaç (argaç), asgari tarife, Aspidogastrea, Aşağıkargalık, ...

12 harfli

2-4 dalgalık, açık ordugâh, adirme gaşlı, adrenomegali, Afgan tazısı, aga çıkarmak, Agadir olayı, agametogenez, Agamofilaria, agamogenetik, agamogenezis, agangliyonik, agangliyozis, ağız kavgası, akgaga ördek, aKgavaK gızı, alafrangalık, alarga etmek, alıcı uyarga, alınganlaşma, amalgamasyon, ...

11 harfli

Abdülgaffar, Abdülgaffur, abrak garüm, açık kangal, adi palanga, agamagiller, agar sucuğu, agaroz jeli, ağ sakgallı, aile sagası, akça rüzgar, aklid organ, ala kangalı, alaca garga, alaca karga, alafrangacı, alagaranlık, alagarannuk, Alces gigas, Alibezirgan, amalgamlama, ...

10 harfli

Abdülgafur, ad damgası, Afganistan, aga çıkmak, agâh olmak, agam bucuk, agamogenez, agregasyon, ağca gatık, akromegali, ala gaşmak, alacakarga, alafıranga, alafuranga, algal blum, alınganlık, alışgannık, Alpertunga, alt ızgara, angajmanlı, angalanmak, ...

9 harfli

Abdülgani, aburgaşık, acı garek, acı gavık, açık gapı, adamcıgaz, Agamemnon, agamogoni, agar agar, agar-agar, Agavaceae, Aggregata, agregatus, ağılı gaz, Ağız gazı, ağzı gara, ahletgakı, akçagatık, ala gabak, ala gabış, ala ganat, ...

8 harfli

acı gara, açagatıh, afıgannı, agabince, agalaksi, Agamidae, agaragar, agartmak, Agascope, agastrik, ak ganat, akbulgar, akdargaç, al tamga, alaganta, alagaşak, alağarga, alakarga, aldangaç, aldangan, algaçmak, ...

7 harfli

aburgaç, acergan, afganlı, aflagat, agalama, agalyan, agamont, agarmak, agasiya, agathis, agazlık, agganak, ağargan, ağıngaç, ağıngan, ahgabak, ahılgan, akganak, akgatık, akgavak, akgavık, ...

6 harfli

abıgat, abogat, abugat, acılga, acırga, açıgaz, afıgan, agabek, agadaş, agamet, agamik, agamum, aganta, agaroz, agatis, agrega, ahısga, ak gaş, akagan, akısga, alagaz, ...

5 harfli

abega, afgan, agada, agala, agami, algaç, algan, algar, algay, algaz, angaç, angak, angas, angaş, angat, angaz, araga, argaç, argan, Argas, argaş, ...

4 harfli

agac, agaç, agâh, agar, agaş, agat, akga, anga, arga, baga, Biga, boga, caga, cıga, coga, cuga, çaga, ÇRGA, daga, diga, doga, ...

3 harfli

aga, gaa, gab, gac, gaç, gaf, gag, gag, gah, gaj, gak, gal, gam, gan, gap, gar, gas, gaş, gat, GAU, gav, ...

2 harfli

ga

Kelime Ara