alın şakı

alın şakı

Alnın ortası, iki kaşın arası.


alın şakı için benzer kelimeler


alın şakı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'n', ' ', 'ş', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
alın şakı kelimesinin tersten yazılışı ıkaş nıla diziliminde gösterilir.