annın şakı

annın şakı

Alın çatı, alnın ortası


annın şakı için benzer kelimeler


annın şakı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'ş', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
annın şakı kelimesinin tersten yazılışı ıkaş nınna diziliminde gösterilir.