ağız kabağı

ağız kabağı

Testiye su koymak için huni yerine kullanılan su kabağı.


ağız kabağı için benzer kelimeler


ağız kabağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'a', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
ağız kabağı kelimesinin tersten yazılışı ığabak zığa diziliminde gösterilir.