Arap uyandı (veya Arap´ın gözü açıldı)

Arap uyandı (veya Arap´ın gözü açıldı)

geçen bir olaydan ders alındığını anlatan bir söz.


Arap uyandı (veya Arap´ın gözü açıldı) için benzer kelimeler


Arap uyandı (veya Arap´ın gözü açıldı), 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'r', 'a', 'p', ' ', 'u', 'y', 'a', 'n', 'd', 'ı', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'A', 'r', 'a', 'p', '´', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'd', 'ı', ')', şeklindedir.
Arap uyandı (veya Arap´ın gözü açıldı) kelimesinin tersten yazılışı )ıdlıça üzög nı´parA ayev( ıdnayu parA diziliminde gösterilir.