gözü yolda (veya yollarda) kalmak (veya olmak)

gözü yolda (veya yollarda) kalmak (veya olmak)

birinin gelmesini merak, istek veya özlemle beklemek.


gözü yolda (veya yollarda) kalmak (veya olmak) için benzer kelimeler


gözü yolda (veya yollarda) kalmak (veya olmak), 46 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'ü', ' ', 'y', 'o', 'l', 'd', 'a', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'y', 'o', 'l', 'l', 'a', 'r', 'd', 'a', ')', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
gözü yolda (veya yollarda) kalmak (veya olmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlo ayev( kamlak )adralloy ayev( adloy üzög diziliminde gösterilir.