asma gabak

asma gabak

Bir çeşit süs kabağı.


asma gabak için benzer kelimeler


asma gabak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'm', 'a', ' ', 'g', 'a', 'b', 'a', 'k', şeklindedir.
asma gabak kelimesinin tersten yazılışı kabag amsa diziliminde gösterilir.