birinci asma kat

birinci asma kat İng. dress circle, first balcony

Büyük opera ya da tiyatro yapılarında bulunan birkaç asma kattan biri.


birinci asma kat için benzer kelimeler


birinci asma kat, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'a', 's', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 't', şeklindedir.
birinci asma kat kelimesinin tersten yazılışı tak amsa icnirib diziliminde gösterilir.