ağzına bir parmak bal çalmak

ağzına bir parmak bal çalmak

birini tatlı sözlerle veya çeşitli hediyelerle bir süre için kandırmak, oyalamak: “Hürriyet, müsavat diye herkesin ağzına bir parmak bal çaldılar.” -H. R. Gürpınar.


ağzına bir parmak bal çalmak için benzer kelimeler


ağzına bir parmak bal çalmak, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'p', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', ' ', 'b', 'a', 'l', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağzına bir parmak bal çalmak kelimesinin tersten yazılışı kamlaç lab kamrap rib anızğa diziliminde gösterilir.