ağzına yakışmamak

ağzına yakışmamak

söylemesi ayıp kaçmak, uygun düşmemek, yakışık almamak.


ağzına yakışmamak için benzer kelimeler


ağzına yakışmamak, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağzına yakışmamak kelimesinin tersten yazılışı kamamşıkay anızğa diziliminde gösterilir.