ağzından çıkanı (veya çıkan sözü) kulağı duymamak (veya işitmemek)

ağzından çıkanı (veya çıkan sözü) kulağı duymamak (veya işitmemek)

sözlerini tartmadan söylemek.


ağzından çıkanı (veya çıkan sözü) kulağı duymamak (veya işitmemek) için benzer kelimeler


ağzından çıkanı (veya çıkan sözü) kulağı duymamak (veya işitmemek), 66 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', 'n', 'd', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'n', 'ı', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'n', ' ', 's', 'ö', 'z', 'ü', ')', ' ', 'k', 'u', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'd', 'u', 'y', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'i', 'ş', 'i', 't', 'm', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
ağzından çıkanı (veya çıkan sözü) kulağı duymamak (veya işitmemek) kelimesinin tersten yazılışı )kememtişi ayev( kamamyud ığaluk )üzös nakıç ayev( ınakıç nadnızğa diziliminde gösterilir.