ağzından bal damlamak (veya akmak)

ağzından bal damlamak (veya akmak)

çok tatlı konuşmak: “Öyle zekiler vardır, konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın.” -A. İlhan.


ağzından bal damlamak (veya akmak) için benzer kelimeler


ağzından bal damlamak (veya akmak), 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', 'n', 'd', 'a', 'n', ' ', 'b', 'a', 'l', ' ', 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'a', 'k', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
ağzından bal damlamak (veya akmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamka ayev( kamalmad lab nadnızğa diziliminde gösterilir.