damlamak

damlamak

(-e) 1. Damla durumunda tane tane düşmek: “Yüzüne bir yerden su damlıyordu.” -E. Şafak. 2. (nsz) İçindekini damla damla akıtmak: Musluk damlıyor. 3. (nsz, -e) mec. Bir yere çağrılmadan, çekinmeden gitmek, çıkagelmek: “Herkes yattıktan sonra şu fıstık ağacının altına damla.” -P. Safa.


damlamak

1. Akla gelmek, bir şeyi olmadan önce sezmek. 2. Bir iş yapılırken üstüne gelmek: Bir de baktım ki herif damladı.


damlamak

Dam akmak.


damlamak

Hapsedilmek.


damlamak için benzer kelimeler


damlamak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
damlamak kelimesinin tersten yazılışı kamalmad diziliminde gösterilir.