ağzını burnunu çarşamba pazarına (veya çanağına) çevirmek

ağzını burnunu çarşamba pazarına (veya çanağına) çevirmek

aşırı bir biçimde döverek perişan duruma getirmek.


ağzını burnunu çarşamba pazarına (veya çanağına) çevirmek için benzer kelimeler


ağzını burnunu çarşamba pazarına (veya çanağına) çevirmek, 57 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'r', 'n', 'u', 'n', 'u', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'ş', 'a', 'm', 'b', 'a', ' ', 'p', 'a', 'z', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'a', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'ç', 'a', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'a', ')', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ağzını burnunu çarşamba pazarına (veya çanağına) çevirmek kelimesinin tersten yazılışı kemriveç )anığanaç ayev( anırazap abmaşraç ununrub ınızğa diziliminde gösterilir.