ağzını burnunu dağıtmak (veya kırmak veya parçalamak)

ağzını burnunu dağıtmak (veya kırmak veya parçalamak)

aşırı bir biçimde döverek perişan duruma getirmek.


ağzını burnunu dağıtmak (veya kırmak veya parçalamak) için benzer kelimeler


ağzını burnunu dağıtmak (veya kırmak veya parçalamak), 53 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'r', 'n', 'u', 'n', 'u', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
ağzını burnunu dağıtmak (veya kırmak veya parçalamak) kelimesinin tersten yazılışı )kamalaçrap ayev kamrık ayev( kamtığad ununrub ınızğa diziliminde gösterilir.