ağzını kapamak (veya kilitlemek)

ağzını kapamak (veya kilitlemek)

susmak, bir şey söylemek istememek: “Kendini tutamıyorsun, bari ağzını kapa, sus, küçülme.” -P. Safa.


ağzını kapamak (veya kilitlemek) için benzer kelimeler


ağzını kapamak (veya kilitlemek), 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'i', 'l', 'i', 't', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
ağzını kapamak (veya kilitlemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemeltilik ayev( kamapak ınızğa diziliminde gösterilir.