ahkâm defteri

ahkâm defteri

Osmanlılarda yasa, yargı ve tüzük niteliğinde olan kararların yazıldığı defter.


ahkâm defteri için benzer kelimeler


ahkâm defteri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'k', 'â', 'm', ' ', 'd', 'e', 'f', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ahkâm defteri kelimesinin tersten yazılışı iretfed mâkha diziliminde gösterilir.