ahkâm

ahkâm Ar. a§k¥m

ç. a. (ahkâ:mı) Hükümler.


ahkâm

hükm’ün çoğulu.


ahkâm için benzer kelimeler


ahkâm, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'k', 'â', 'm', şeklindedir.
ahkâm kelimesinin tersten yazılışı mâkha diziliminde gösterilir.