ahlak dışı

ahlak dışı

sf. Töre dışı.


ahlak dışı için benzer kelimeler


ahlak dışı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'l', 'a', 'k', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
ahlak dışı kelimesinin tersten yazılışı ışıd kalha diziliminde gösterilir.