ahlak duygusu

ahlak duygusu İng. moral sense

1. Ahlaksal davranışların kaynağı olan duygu. 2. İngiliz ahlakçılarının (Shaftesbury, Hutcheson vb.) kavramı olarak ahlak duygusu ("moral sense"): İyi ile kötüyü değerlendirmede insanda doğal olan, doğuştan bulunan duygu; ahlaksal yargılama gücü.


ahlak duygusu için benzer kelimeler


ahlak duygusu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'l', 'a', 'k', ' ', 'd', 'u', 'y', 'g', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
ahlak duygusu kelimesinin tersten yazılışı usugyud kalha diziliminde gösterilir.