acı duygusu

acı duygusu İng. pain sense

Gövdenin içi ile deri yüzeyi altında, türlü yoğunlukta yayılmış olan duyarlı sinir uçları aracılığıyle acı uyaranlarını duyma yeteneği.


acı duygusu için benzer kelimeler


acı duygusu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'u', 'y', 'g', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
acı duygusu kelimesinin tersten yazılışı usugyud ıca diziliminde gösterilir.