aşağılık duygusu

aşağılık duygusu

a. ruh b. Kişinin gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle, kendini yetersiz, yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu, aşağılık kompleksi: “Bu aşağılık duygusundan kurtulmak için kim olursa, nasıl olursa olsun, bir evlenme yapıyorlar.” -N. Meriç.


aşağılık duygusu İng. inferiority feeling

Kişinin gerçeklere uyan ya da uymayan nedenlerle, benliğini yetersiz ve küçük görmesi.


aşağılık duygusu için benzer kelimeler


aşağılık duygusu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'u', 'y', 'g', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
aşağılık duygusu kelimesinin tersten yazılışı usugyud kılığaşa diziliminde gösterilir.