aşağılık deyim

aşağılık deyim Fr. expression vulgaire

Aşağı halk arasında kullanılan deyim.


aşağılık deyim için benzer kelimeler


aşağılık deyim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'y', 'i', 'm', şeklindedir.
aşağılık deyim kelimesinin tersten yazılışı miyed kılığaşa diziliminde gösterilir.