ikincil aşağılık duygusu

ikincil aşağılık duygusu İng. secondary inferiority feelings

Yeni geliştirilen bir yaşam planında kişinin, daha önceki durumlarda olduğu gibi başarısızlığa uğramasından doğan yenilgi duygusu.


ikincil aşağılık duygusu için benzer kelimeler


ikincil aşağılık duygusu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'u', 'y', 'g', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
ikincil aşağılık duygusu kelimesinin tersten yazılışı usugyud kılığaşa licniki diziliminde gösterilir.