dil duygusu

dil duygusu Fr. conscience linguistique

Bir dili ana dili gibi konuşanların ondaki doğruyu ve güzeli seçme duygusu.


dil duygusu İng. linguistic conscience

Dil bakımından doğruyu ve güzeli seçme duygusu: Türk dil duygusu, Alman dil duygusu, İngiliz dil duygusu vb,


dil duygusu için benzer kelimeler


dil duygusu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', ' ', 'd', 'u', 'y', 'g', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
dil duygusu kelimesinin tersten yazılışı usugyud lid diziliminde gösterilir.