DİL ile biten kelimeler

DİL ile biten veya sonunda DİL olan kelimeler 225 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre DİL ile biten kelimeler

25 harfli

kaplamsal yorumlanmış dil

24 harfli

yorumlanmış biçimsel dil

23 harfli

kullanımsal sözeden dil

20 harfli

dizimsel sözeden dil, toptan anlatımlı dil, yordam yönelimli dil, yorumsal sözeden dil

19 harfli

ana dil ~ proto dil, sorun yönelimli dil, yordama yönelik dil

18 harfli

soruna yönelik dil, temel mantıklı dil, yüksek düzeyli dil

17 harfli

alçak düzeyli dil, çok bireşimli dil

16 harfli

birleştirici dil, çokbireşimli dil, kolonyalı mendil, oksipital kondil, şekillemesiz dil, tümbireşimli dil, uluslararası dil, uyuşuklukçul dil

15 harfli

çok çeşitli dil, filozof işi dil, gövdeleyici dil, şekillemeli dil, üst düzeyli dil

14 harfli

diplomatik dil, sözleşmeli dil, tek heceli dil, yandaşlama dil

13 harfli

aktarışlı dil, alt düzey dil, bireşimli dil, dokunmalı dil, genleşmiş dil, kapsamalı dil, konuşulan dil, malgamalı dil, sözedilen dil, tekheceli dil, teklifsiz dil, toplamalı dil, yordamsal dil

12 harfli

bağakçıl dil, bağaksal dil, benimsek dil, beyinsel dil, biçimsel dil, biçimsiz dil, birörnek dil, bitişken dil, bitkisel dil, bölgesel dil, dağcıklı dil, evrensel dil, ıslak mendil, iltisaki dil, işitmeli dil, neoarsikodil, simgesel dil, standart dil, şerbetli dil, törensel dil

11 harfli

ayrımlı dil, bidil bidil, bükünlü dil, çözümlü dil, edilgin dil, gıdil gıdil, ikincil dil, indil indil, ölçünlü dil, sözeden dil, vidil vidil, yabancı dil, yarıklı dil, yaşayan dil, yaşıyan dil

10 harfli

egemen dil, görülü dil, günlük dil, kâtibiadil, kaynak dil, kör kandil, mibefradil, minoksidil, mütebeddil, özenli dil, sarıkandil, taneli dil, teknik dil, top kandil, türeme dil, ulusal dil, Yedikandil

9 harfli

Ahmetadil, aracı dil, canlı dil, Çalkandil, dişli dil, doğal dil, edebî dil, Eskibedil, etkin dil, futkandil, geçer dil, genel dil, gizli dil, gökkandil, ilkel dil, karma dil, kobat dil, kostandil, körkandil, küçük dil, millî dil, ...

8 harfli

aşnı dil, deryadil, dişlidil, iskandil, kerendil, kızıldil, koca dil, krokodil, küçükdil, Nakşıdil, odun dil, öksüzdil, özel dil, Şevkidil

7 harfli

abrodil, acı dil, ana dil, arı dil, Ari dil, Azmidil, ehlidil, geradil, kabadil, kakodil, Kurudil, mavidil, mötedil, mutedil, mübadil, Nazıdil, ölü dil, özgüdil, Sadedil, suzidil, Yârıdil

6 harfli

altdil, anadil, bardil, Bekdil, bendil, besdil, bondil, çendil, dendil, Edadil, gandil, gendil, gosdil, iç dil, kandil, kındil, kondil, mandil, meldil, mendil, muadil, ...

5 harfli

Akdil, aldil, andil, Aydil, bedil, bıdil, didil, dodil, Erdil, fedil, fidil, gedil, gıdil, gidil, ipdil, Özdil, tadil, tedil, yedil

4 harfli

adil, edil, idil

Kelime Ara