başatlık duygusu

başatlık duygusu İng. dominance feeling

Bir kişinin dilek ve amaçlarını başkalarına benimsetme duygusu.


başatlık duygusu için benzer kelimeler


başatlık duygusu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'a', 't', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'u', 'y', 'g', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
başatlık duygusu kelimesinin tersten yazılışı usugyud kıltaşab diziliminde gösterilir.