değer duygusu

değer duygusu Alm. Wertgefühl

Değerleri doğrudan doğruya içten kavratıp yaşatan duygu.


değer duygusu için benzer kelimeler


değer duygusu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'd', 'u', 'y', 'g', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
değer duygusu kelimesinin tersten yazılışı usugyud reğed diziliminde gösterilir.