ahu gözlü

ahu gözlü

sf. Gözleri güzel olan (kadın).


ahu gözlü için benzer kelimeler


ahu gözlü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'u', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'ü', şeklindedir.
ahu gözlü kelimesinin tersten yazılışı ülzög uha diziliminde gösterilir.