ahur hamı

ahur hamı

1. Kış süresince ahırda kalıp, ayakları tutulan hayvan. 2. Kışın besiye çekilmiş olan hayvan.


ahur hamı için benzer kelimeler


ahur hamı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'u', 'r', ' ', 'h', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
ahur hamı kelimesinin tersten yazılışı ımah ruha diziliminde gösterilir.