ahur

ahur

Hayvanların su içtiği taş veya ağaç yalak, çeşme yalağı.


ahur

Hayvanların barındığı yer, ahır, tavla.


ahur

Hayvan yemliği.


ahur

1. bk. ahar (I)-1. 2. bk. ahar (I)-2. 3. bk. ahar (I)-3. 4. Saksı.


ahur

< Far. âhûr: Ahır (Erzincan Merkez)


ahur

Ahır


ahur

< Far. âhûr: ahır. || ahır || ahır sekisi: ahırda, daha çok kışın hizmetkârların oturup, yatıp vakit geçirmeleri için yapılmış yüksekçe oda veya balkon


ahur için benzer kelimeler


ahur, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'u', 'r', şeklindedir.
ahur kelimesinin tersten yazılışı ruha diziliminde gösterilir.