ahur seküsü

ahur seküsü

Kışın, sıcaklığından faydalanarak oturmak için ahırın bir yanına set halinde yapılan, yüksekçe ve sofa genişliğinde oda


ahur seküsü için benzer kelimeler


ahur seküsü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'u', 'r', ' ', 's', 'e', 'k', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
ahur seküsü kelimesinin tersten yazılışı üsükes ruha diziliminde gösterilir.