aile salkımı

aile salkımı İng. family constellation

Aile üyelerinin sayı, yaş, cinsellik, kişilik özellikleri ile bireyler arasındaki bağların durumunu gösteren salkım biçiminde yapılmış şema.


aile salkımı için benzer kelimeler


aile salkımı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'i', 'l', 'e', ' ', 's', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
aile salkımı kelimesinin tersten yazılışı ımıklas elia diziliminde gösterilir.