belirti salkımı

belirti salkımı İng. symptom cluster

Davranış bozukluklarında ortaya çıkan ve aralarında sıkı bir ilişki bulunan belirtiler topluluğu.


belirti salkımı için benzer kelimeler


belirti salkımı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'i', ' ', 's', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
belirti salkımı kelimesinin tersten yazılışı ımıklas itrileb diziliminde gösterilir.