ailevi karaciğer yangısı

ailevi karaciğer yangısı İng. familial hepatitis

Wilson hastalığı.


ailevi karaciğer yangısı için benzer kelimeler


ailevi karaciğer yangısı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'i', 'l', 'e', 'v', 'i', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ailevi karaciğer yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay reğicarak ivelia diziliminde gösterilir.