piyemik karaciğer yangısı

piyemik karaciğer yangısı İng. pyemic hepatitis

1. Psödotüberküloz. 2. Piyemi sonucunda oluşan karaciğer yangısı.


piyemik karaciğer yangısı için benzer kelimeler


piyemik karaciğer yangısı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'i', 'y', 'e', 'm', 'i', 'k', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
piyemik karaciğer yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay reğicarak kimeyip diziliminde gösterilir.