İçinde Pİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 4532 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde Pİ geçen kelimeler

25 harfli

akyuvar sulandırma pipeti, alyuvar sulandırma pipeti, Amerikan pitbull teriyeri, antimikrobiyal kemoterapi, ard sıra kirpik dönüklüğü, bankalararası TL piyasası, bir söylemek pir söylemek, birincil piyasa aracıları, birincil piyasa işlemleri, borsa dışı serbest piyasa, boz tanecikler kirpiklisi, Capillaria philippinensis, çok tabakalı yassı epitel, doğal benzeryapi dönüşümü, döviz piyasasına müdahale, duyulan geçmiş zaman kipi, epitel reseptör hücreleri, Epiteliyokist enfeksiyonu, femur başı epifiziolizisi, gelecekte teslim piyasası, geniş zaman kipinin şartı, ...

24 harfli

amfotropik retrovirüsler, atlama ipi (sıçrama ipi), birincil işgücü piyasası, Candida pseudotropicalis, deri hipersomatotropizmi, epididimis adenomiyozisi, epizootik sığır abortusu, fosfolipit çift tabakası, gama ışın spektroskopisi, gelecek piyasa işlemleri, gereklilik kipinin şartı, göğüs-karın tipi solunum, helmholtz pitch notation, iki yanlı tekel piyasası, informel işgücü piyasası, inspirasyon rezerv hacmi, kapitalist üretim biçimi, kapitalleştirilmiş değer, kirpikçil kapanak yalımı, kirpikle harman süpürmek, konet tomurlu serpi debe, ...

23 harfli

Ahbap Çavuş Kapitalizmi, alveoler fosfolipidozis, Aphyocharax rubripinnis, apparatus respiratoryus, ayıkla pirincin taşını!, Carcharhinus brevipinna, çoklu epifiz displazisi, durum tespiti gecikmesi, Eimeria subepitheliasis, ekotropik retrovirüsler, eksik oligopol piyasası, ekspirasyon yedek hacmi, ekstra piramidal sistem, embriyolu pirinç kepeği, endojen lipit pnömonisi, ensesinde boza pişirmek, epitelyokoryal plasenta, Haemaphysalis spinigera, Haematopinus eurysterni, ikincil işgücü piyasası, ikincil tutsat piyasası, ...

22 harfli

(birinin) ipini çekmek, aksak rekabet piyasası, alveoler epitelizasyon, anında teslim piyasası, anterograd piyelografi, Antidorcas marsupialis, Asya tipi üretim tarzı, atipik akciğer yangısı, “bard-pic” çom beldeği, birincil emek piyasası, borsada paralel piyasa, Bouin tespit çözeltisi, Box-Pierce istatistiği, Carnoytespit çözeltisi, Cynolebias nigripinnis, Dermacentor albipictus, dışsal işgücü piyasası, diizopropilflorofosfat, doğduğuna pişman etmek, doğduğuna pişman olmak, Dubin-Johnson pigmenti, ...

21 harfli

2-Vinil-5-etilpiridin, açık piyasa işlemleri, alıcı tekeli piyasası, alt epidural anestezi, antipirinkloralhidrat, Apistogramma agassizi, Apistogramma reitzigi, armut piş ağzıma düş!, ata arpa yiğide pilav, bağırsak-serpi debesi, bileşik gereklik kipi, borsa kapitalizasyonu, borsada primli piyasa, borsada üçüncü piyasa, Bouintespit çözeltisi, Box-Pierce Q sınaması, çift monopol piyasası, dalmaçya tipi kıyılar, değişken antijen tipi, dış çizgili yazı tipi, diamidopropionik asit, ...

20 harfli

ağız papillomatozisi, akarsu pislik tutmaz, Alepidomus evermanni, anti-damping vergisi, antipiretik tedavisi, appendises epiploika, ARCH tipi değişirlik, aspirasyon biyopsisi, aspirasyon pnömonisi, aspirin zehirlenmesi, aşırı kapitalizasyon, belirsiz geçmiş kipi, bir sıralı epitelyum, bireysel pil simgesi, boyamaddesi, pigment, çok-sıralı epitelyum, dere iskorpitigiller, dere-iskorpitigiller, doğduğuna bin pişman, düşük spin kompleksi, ektropion operasyonu, ...

19 harfli

(bir işi) piç etmek, A tipi yatırım fonu, adrenokortikotropin, akıllı pil sürücüsü, araknoidea spinalis, arterya bisipitalis, aspirasyon amfizemi, astropikal iklimler, atipik sunum eğrisi, atomik spektroskopi, atopik deri yangısı, atopik reaksiyonlar, avro dolar piyasası, avro döviz piyasası, Avrupa sıçan piresi, B tipi yatırım fonu, bağıl transpirasyon, bağıntısız serpilme, baskı önizleme kipi, belirli geçmiş kipi, benekli pisi balığı, ...

18 harfli

Accipiter brevipes, Accipiter gentilis, açık tür yazı tipi, ansa spiralis koli, anteriyor pituiter, Apogon nigripinnis, armut yaprakpiresi, aşırı pigmentasyon, at hiperlipidemisi, at üstünde piramit, Avrupa fare piresi, Bastil Hapishanesi, beta propiyolakton, bileşik dilek kipi, böbrek piramitleri, bulaşıcı epitelyom, cari piyasa değeri, çember kirpikliler, çiftalıcı piyasası, değişikkirpikliler, devlet kapitalizmi, ...

17 harfli

ağır hapis cezası, alfa-beta pirinci, alternate picking, aluminyum pirinci, alüminyum pirinci, ampirik çözümleme, ampirik fonksiyon, anizotropik bölge, Anthus spinoletta, antikapitalistlik, artikulasyo karpi, Asya sıçan piresi, atipik arz eğrisi, atopik dermatitis, azeotropik yöntem, B-tipi tanecikler, barbunya pilakisi, Barbus oligolepis, basamaklı piramit, beden tipi bilimi, birinci el piyasa, ...

16 harfli

adi sıçan piresi, Aedes albopictus, Aeolis papillosa, Alopias vulpinus, anizotropik bant, antrum pilorikum, atropin denemesi, atropin sınaması, Avrovil piyasası, azalıcı piyasası, bağ yaprakpiresi, basınçlı pişirme, Batı Kapitalizmi, benekli iskorpit, benzodiazepinler, biküspital kapak, bin pişman olmak, Carduelis spinus, Cercopithecoidea, Cimex pilosellus, Crenosoma vulpis, ...

15 harfli

Accipiter nisus, Amerikan piresi, apikal dominans, apikal kompleks, apikal meristem, Arşimed spirali, atopik hastalık, bakteriyotropin, BGT tipi sınama, birinci epitrit, birincil piyasa, böbrek ektopisi, bronş papillomu, Cercopithecidae, Cercopithecidea, Chenopis atrata, chicken picking, Coluber caspius, Cyprinus carpio, çevrekirpiküler, çiftel piyasası, ...

14 harfli

4-aminopiridin, A tipi antrepo, Acarapis woodi, akşam piyasası, akyuvar pipeti, alıcı piyasası, Alopias vulpes, altın piyasası, alyuvar pipeti, Amerika tapiri, ampirik analiz, ampirik formül, ampirik tedavi, antikapitalist, antikapitalizm, apeks kuspidis, Apis mellifera, Apis mellifica, Aşağıpiribeyli, atopik rinitis, atropin deneyi, ...

13 harfli

? (pi)simgesi, abdominoskopi, active pickup, alamangumpili, antiepileptik, antipirüritik, antitrotropik, antrakoterapi, apikompleksan, Aspidogastrea, azel piyasası, bakırlı pirit, balık pinteri, başına piyade, bebe aspirini, belek çapindi, bildirme kipi, bileşik lipit, bileşik spika, biryan pilavı, boğa piyasası, ...

12 harfli

? (pi)sayısı, adrenotropik, aktinoterapi, alfa pirinci, amikroskopik, ampir üslûbu, anal papilla, anapiyesmata, apikal organ, apikal yüzey, apityalismus, artalan kipi, Aspius vorax, aşlık pilavı, ateloprozopi, atipik hücre, atopik astım, ayı piyasası, azot tespiti, bağılcak ipi, bağrı pişmek, ...

11 harfli

? (pi)taban, A tipi bono, Acem pilavı, açık piyasa, aerotropizm, alpin çayır, Anablepidae, anaç kerpiç, antidumping, antidumping, Antilopinae, antipiretik, antipirezis, antipirotik, Apicomplexa, aromaterapi, asklepieion, atipik ateş, B tipi bono, baca pilâvu, basit lipit, ...

10 harfli

A tipi fon, Accipitres, adipikasit, akıllı pil, alfaterapi, ampirisizm, ana kerpiş, ana pilavı, anapiyesma, anisotropi, apeks pili, apikoplast, apisektomi, apityalizm, Apiyosomoz, arıispirto, artroskopi, asloka ipi, aspidistra, aspirasyon, astropikal, ...

9 harfli

ağaç pisi, ak pirinç, ala pilav, allotropi, alotropik, ambliyopi, amfikarpi, amoksapin, ampisilin, apil apil, aspirasyo, aspiratör, badaş ipi, beyintipi, boğaz ipi, Carapidae, cehiz ipi, cirpitmek, çarpinmak, çatal pim, çerpinmek, ...

8 harfli

Acarapis, ağzı pis, Akkerpiç, alakepir, alotropi, alpinist, alpinizm, ametropi, ampirist, ampirizm, antilopi, Apiaceae, apikalis, Apiosoma, apiretik, apopitoz, aprozopi, aşpincik, aştopira, balçepiç, cılpirti, ...

7 harfli

aeropil, Akkirpi, ampirik, ampiyem, ara ipi, arapiko, aspirin, atropin, azı pis, Azpişik, baş ipi, can ipi, cipidek, çapille, çapilya, çapilye, çekiipi, çepicek, çepirli, çilempi, çilimpi, ...

6 harfli

acıipi, akpili, apiçik, apikal, aspita, atipik, atopik, campil, cimpir, cinipi, compil, çapika, çapile, çapili, çarpik, çelpik, çelpin, çepiyh, çilpik, çinpiy, çipite, ...

5 harfli

ahpin, alpin, ampil, ampir, apiko, Apium, aspir, atopi, capis, cepil, cepin, cerpi, cipik, cipil, çapiç, çapik, çelpi, çepiç, çepik, çepil, çepin, ...

4 harfli

apik, çapi, çepi, çipi, çupi, dipi, epiç, epik, epit, erpi, gapi, gupi, hepi, ıpik, ipik, ipil, ipiy, ispi, kapi, kepi, kipi, ...

3 harfli

api, epi, pic, piç, piğ, pij, pik, pil, pim, pin, pir, pis, pit, piy, piz, PPi

2 harfli

pi

Kelime Ara