Pİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Pİ olan kelimeler 1195 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Pİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

pik alanı, pik yüksekliği, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pipistrettus, pirinç parlatma kalıntısı, piyasanın zayıf etkinliği, piyemik karaciğer yangısı

24 harfli

pickup height adjustment, piezoelectricity (piezo), pili taktiles zigomatisi, pire ısırığı dermatitisi, pire tasması dermatitisi, pirolizidin alkaloitleri, Piscirickettsia salmonis, piyasa dönemi arz eğrisi, piyasa düzenleme teorisi, piyasaya giriş engelleri

23 harfli

Picard'in küçük teoremi, pigmentasyon mutantları, pire için yorgan yakmak, pirinç işleme yan ürünü, pirokatekol dimetileter, Pithecanthropus erectus, piyasa açıklık derecesi, piyasa başarısızlıkları, piyasa etkinliği önsavı, piyasa farklılaştırması, piyasa istem fonksiyonu, piyasa sunum fonksiyonu, piyasa talep fonksiyonu

22 harfli

Picktestiküler adenomu, pili taktiles mentales, pireyi gözünden vurmak, pirüvat taşıma sistemi, piyasa bölümlendirmesi, piyasa dönük sanayiler, piyasa kapitalizasyonu, piyasa yönlendirilmesi

21 harfli

Pipistrellus nathusii, Piramidin yanal alanı, pirecik devecik olmak, pirinç kaplama yunağı, pirüvat dekarboksilaz, pissuyun temizlenmesi, Pithecia leucocephala, Pithecia leucocephale, Pitman yerel almaşığı, piyasa arz fonksiyonu, piyopnömoperikardiyum

20 harfli

Pick tübüler adenomu, pigment inkontinensi, pilorik obstruksiyon, Piramidin içyarıçapı, pirinç cırlak sıçanı, pirinç renkli barbus, piyasa açıklık oranı, piyasa başarısızlığı, piyasa manipülasyonu, piyelonefritis bovis

19 harfli

pinçik pinçik etmek, pirimidin glikozidi, pirinç parlatmaları, pirinç renklendirme, pirinç renkli tekir, pirinç yan ürünleri, pirüvat karboksilaz, pissu akıtma düzeni, pişmanlık bildirimi, piyasa aksaklıkları, piyasa bölümlenmesi, piyasa istem eğrisi, piyasa sunum eğrisi, piyasa talep eğrisi

18 harfli

pilingirlik yapmah, pinositoz vezikülü, Pipistrellus kuhli, Pipistrellus savii, pireyi deve yapmak, pissu boru keskisi, pişirilmiş marinat, piyasa araştırması, piyasa çözümlemesi, piyasa düzenleyici, piyasa potansiyeli, piyasa tökezlemesi, piyometra kompleks, piyonefrolitiyazis

17 harfli

Pigougil vergiler, piknotik çekirdek, pilorus daralması, pilorus tıkanması, Pimpinella anisum, pimpiriklik etmek, pipestem fibrozis, piramides renales, Pirene dağ köpeği, piretrum ekstresi, piridin nükleotit, piridoksal fosfat, pirimidin bazları, pirinçsi cisimcik, piro sülfat asidi, pirofosfat yunağı, pirolitik kaplama, Pisagor bağıntısı, pişirme sıcaklığı, pişkinliğe vurmak, pişmanlık navlunu, ...

16 harfli

Pieris brassicae, pigment birikimi, pigment tutamama, Pigoucu vergiler, pilorik sfinkter, piloroduodenitis, pinnüllü zargana, Pinus grifitthis, Pinus halepensis, Pinus sylvestris, pirazolon türevi, pirimidin dimeri, pirinç cisimciği, pirojenite testi, pis pis düşünmek, Pisagor sayıları, pislik sinekleri, Piston saplaması, pişirip kotarmak, pişmanlık akçesi, Pithecia satanus, ...

15 harfli

Picea orientaux, pickup selector, piçine doğurmak, Piedmont sığırı, Pietrain domuzu, pigment hücresi, pigmentogenezis, pikornavirüsler, pilorus stenozu, pimpiri mantarı, Piramidin hacmi, piramit grafiği, piramitin alanı, piramitin hacmi, Pirefendideresi, piren süpürgesi, piridin koenzim, pirinç hamsteri, pirogallik asit, pis su tesisatı, Pisagor teoremi, ...

14 harfli

Picard teoremi, Picornaviridae, pidgin-english, pigment gözesi, pila kranyalis, pilorik stenoz, piloromiyotomi, pilorostenozis, pilorus spazmı, pilot uygulama, pimpiriklenmek, Pinus maritima, Pipa americana, pipetsem siroz, piramit bitişi, pirinç çorbası, pirinç kaplama, pirinç kırması, pirpirim olmak, pis pis bakmak, pis pis gülmek, ...

13 harfli

Picea pungens, Pickelherring, pickup cavity, pickup height, pickup switch, pickup wiring, Picus viridis, pigmentolizis, piknik yapmak, pikoya vermek, pila kaudalis, pilas tahtası, pilavı karmak, pili taktiles, pillim pillim, pilomatriksom, pilorik çekum, piltim piltim, pimini çekmek, pimpiriklenme, pinçik pinçik, ...

12 harfli

pickup cover, PİE sendromu, piezo bridge, pigmentasyon, Pigou etkisi, pij doğurmak, piknik alanı, pilomatrikom, pilorik seka, piloroplasti, pilot kabini, pilot üretim, pilôv çehmek, pin - pinnik, pinçiklenmek, pingellenmek, pinter etmek, pintikleşmek, Pinus brutia, Piper nigrum, pipiriklenme, ...

11 harfli

pice karmak, piciktirmek, pickup ring, Pictographe, Picus canus, piçik piçik, pide fırını, pike yapmak, piknik tüpü, piknik yeri, piknikçilik, pikrik asit, pikrotoksin, pilaki taşı, pili bitmek, pilorektomi, pilorik bez, pilorospazm, pilorostomi, pilot bölge, pilot köşkü, ...

10 harfli

pick slide, Pictoscope, piç kurusu, piç yoğurt, piçahlamak, piçileşmek, piebaldizm, Pigmid ırk, pijopodyum, pik yapmak, pikajcılık, piknik tip, piknometre, pil takımı, pilav gibi, pillaböcük, Pilocarpus, pilokarpin, pilokistik, pimpirikçe, pimpirikli, ...

9 harfli

pia mater, Pica pica, pickguard, piclenmek, piç atmak, piç olmak, piç yavru, piçi piçi, piçleşmek, piçtırpan, piçyoğurt, pide gibi, pidecilik, pigopagus, pik demir, piknidyum, pikoculuk, piktograf, Pilavtepe, pili pili, piloralji, ...

8 harfli

picelmek, picikmek, piclamak, piçkiren, piçlemek, piçleşme, piçsinek, piçtevan, piemezis, pigostil, piğretin, piheyrik, pijidyum, pijlemek, pik boru, piklemek, piknikçi, pil ömrü, pilavlık, pilidyum, pilingir, ...

7 harfli

pi tane, picekli, Picidae, picikci, picking, piçekli, piçelik, piçikci, pidivan, pigment, pih pih, piherik, piheyri, pihirik, pikajcı, pilaçka, piladan, pilanya, pileken, pilemit, piliman, ...

6 harfli

pi tek, pianta, piceli, Pichia, picine, piciyh, pickup, piç et, piçeyh, piçgül, piçine, piçlik, piçmek, piçtek, piçuta, pideci, pideli, pifoli, pihare, pijama, pijlig, ...

5 harfli

pi pi, picik, piçah, piçak, piçef, piçek, piçen, piçik, piçim, pigme, pikaj, pikap, piket, pilaç, pilav, pilek, piliç, pilik, pilin, pilit, piliz, ...

4 harfli

Pici, pick, piçe, pide, piho, pika, pike, piko, pili, pilô, pina, pinç, pine, ping, pini, pion, pipi, pipo, pire, piri, pisa, ...

3 harfli

pic, piç, piğ, pij, pik, pil, pim, pin, pir, pis, pit, piy, piz

2 harfli

pi

Kelime Ara