Pİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Pİ olan kelimeler 374 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Pİ ile biten kelimeler

25 harfli

antimikrobiyal kemoterapi, duyulan geçmiş zaman kipi, görülen geçmiş zaman kipi, hikâye gereklik şart kipi

24 harfli

söylentili gereklik kipi, tuş takımı uygulama kipi

23 harfli

neo-adjuvant kemoterapi

22 harfli

hikâye dilek şart kipi, moleküler spektroskopi, şartlı gereklilik kipi

21 harfli

bileşik gereklik kipi, değişken antijen tipi, dış çizgili yazı tipi, imiş`li gereklik kipi, imleç tuş takımı kipi, kesinli gereklik kipi, patlamalı iletim kipi, spektroskopik entropi, tuberkulum hippokampi

20 harfli

belirsiz geçmiş kipi, flüoresan mikroskopi, hızlı düzenleme kipi, hikâye birleşik kipi, imiş`li buyurum kipi, olağan titreşim kipi, önelsiz buyurum kipi, söylentili şart kipi

19 harfli

atomik spektroskopi, baskı önizleme kipi, belirli geçmiş kipi, bileşik buyrum kipi, işitsel bellek tipi, kostal solunum tipi, olanaksız şart kipi, orosbi < Far. rûspî

18 harfli

açık tür yazı tipi, bileşik dilek kipi, gelecek zaman kipi, göğüs solunum tipi, imiş`li dilek kipi, kursak-bağır serpi, olanaklı şart kipi, öneli buyurum kipi, şimdiki zaman kipi, temel kişilik tipi, uzun kulaklı kirpi

17 harfli

artikulasyo karpi, geçmiş zaman kipi, sulkus hippokampi, üstüne yazma kipi

16 harfli

fonksiyonun tipi, geniş zaman kipi, hikâye şart kipi, kriyo-aeroterapi, telerezektoskopi

15 harfli

değiştirme kipi, dilek şart kipi, dilek-şart kipi, direnilmez tepi, endokrinoterapi, gereklilik kipi, koşut kapı kipi, radyosteroskopi, regio metakarpi, Spirocerca lupi, tatlı su polipi, ultrasonoterapi, vartanıyış kipi, yöney yazı tipi, yürek kın yelpi

14 harfli

bakteriyoskopi, karikatür kipi, kullanıcı kipi, polikemoterapi, röntgenoterapi, ultrasonoskopi, yandaşlık kipi

13 harfli

abdominoskopi, antrakoterapi, bildirme kipi, çekirdek kipi, dermatoterapi, farengoterapi, farmakoterapi, fiziko-terapi, galaktoterapi, gastrotherapi, gereklik kipi, immunotherapi, kesinlik kipi, kıyal iç tepi, kütbeden tipi, L-koloni tipi, m koloni tipi, malaryoterapi, otohemoterapi, otopiyoterapi, özgür entalpi, ...

12 harfli

aktinoterapi, artalan kipi, ateloprozopi, bağılcak ipi, bastırgı ipi, besin polipi, buyurum kipi, daktiloskopi, farengoskopi, hepatoterapi, histeroskopi, Ihtiyoterapi, immünoterapi, kardiyoskopi, kişilik tipi, larengoskopi, mekanoterapi, oftalmoskopi, özofagoskopi, piretoterapi, psikroterapi, ...

11 harfli

aromaterapi, brakiterapi, bronkoskopi, çamaşır ipi, çığlı kirpi, ebulyoskopi, ferroterapi, fizyoterapi, frigoterapi, gastroskopi, goniyoskopi, haydros ipi, helyoterapi, hematoskopi, heterokarpi, hidroterapi, hizmet kipi, homeoterapi, İngiliz ipi, kalafat ipi, klimoterapi, ...

10 harfli

alfaterapi, anisotropi, artroskopi, asloka ipi, bağcık ipi, bakım kipi, beden tipi, belge kipi, betaterapi, biyoterapi, çıktı kipi, dilek kipi, fitoterapi, floroskopi, fototerapi, fundoskopi, haber kipi, hemeralopi, hemorolopi, hemoterapi, heterotopi, ...

9 harfli

allotropi, ambliyopi, amfikarpi, badaş ipi, beyintipi, boğaz ipi, cehiz ipi, çırpı ipi, çiliçirpi, çipi çipi, çirpi ipi, doğum ipi, düzen ipi, emir kipi, endoskopi, eşey tipi, fototropi, kamış ipi, kestelipi, kuru dipi, niktalopi, ...

8 harfli

alotropi, ametropi, antilopi, aprozopi, cırpıipi, Çaykirpi, Dag Kapi, faj tipi, fenokopi, fotokopi, homotopi, kas tipi, kayakapi, olta ipi, otoskopi, semeripi, sırt ipi, sintropi, supolipi, şekeripi, üroskopi, ...

7 harfli

Akkirpi, ara ipi, baş ipi, can ipi, çekiipi, çilempi, çilimpi, çiltipi, diplopi, distopi, entalpi, entropi, eriğipi, gülüipi, heytipi, kartopi, kepkepi, keplepi, kül ipi, sepsepi, sırtipi, ...

6 harfli

acıipi, cinipi, çitipi, ektopi, el ipi, ğanapi, içtepi, istipi, kolipi, kökipi, kuşipi, rokopi, Silopi, skrapi, şilepi, terapi, üstüpi, yüzipi

5 harfli

atopi, cerpi, çelpi, çerpi, çırpi, çilpi, çirpi, dirpi, gappi, heppi, hippi, kirpi, körpi, lespi, nispi, okapi, pappi, parpi, perpi, pi pi, piypi, ...

4 harfli

çapi, çepi, çipi, çupi, dipi, erpi, gapi, gupi, hepi, ispi, kapi, kepi, kipi, papi, pepi, pipi, rupi, sepi, sipi, şapi, şipi, ...

3 harfli

api, epi, PPi

2 harfli

pi

Kelime Ara